Yadda zaka samu kyautar #Bantu?

Yadda ake samun karin coins a bantu sune kamar haka:-

  1. Wajen gayyato abokanan ka ciki suyi anfani da (Referral code) wato mana sunan da kake aiki dashi a matsayin da za’a iya mentioned naka a wani wajen.

  2. Na biyu kuma shine ka tura XBN zuwa Account naka nan ma zasu baka kyauta.

1 Like

Welcome to the community @Abooshoaib

:joy::joy: I understood everything you wrote cus I’m in the spirit of bantu

1 Like

That’s great! Seems like you’re from North too?

1 Like

Yeah, from the middle belt/north central

1 Like